Skip to: Site menu | Main content

 

Homoródfürdõ 2009 - Nyerõ stratégiák

Ez történt a Vándoregyetemen...

Augusztus 28-31 között zajlott Homoródfürdõn a Vándoregyetem. A rendezvény összefoglalója a alább olvasható. A rendezvényrõl fényképes beszámolókat olvashatunk a Transindex Ez már nem Nyomoród illetve Jövõre veletek... máshol cikkeiben, valamint a Krónika A siker stratégiái cikkében.

Összefoglaló

Elsõ nap – 2008. augusztus 28, csütörtök

A szervezõk, az Erdélyi Gondolat Egyesület (ErGo), a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) az Erdély-centrikus, magas szintĂ», interdiszciplináris tudományos elõadások szervezésével paradigmaváltást szeretnének elérni – ismertették a Vándoregyetem célját a délután ötkor kezdõdött megnyitón.

„Annak az új generációnak kínálunk tartalmas programokat és egyben kikapcsolódást, amelyik nem kesereg az erdélyi magyar társadalom helyzetén, hanem feltárja azok okait, és nyerõ stratégiákat akar kidolgozni a problémák megoldására, eredményeket akar felmutatni a tudományban, a gazdaságban” – mondta Derzsi László szervezõ.

Szenkovits Ferenc szerint magas szintĂ», de érdekes elõadások kellenek, mert „az elmúlt másfél évtizedben annyira lekötött minket a kutatás és az egyetemi oktatás háttérintézményeinek kiépítése, hogy arra ébredtünk, hiányoznak a fiatalok, akik ezekben dolgoznának. Közelebb kell hoznunk a fiatalokhoz a tudományt, ki kell hoznunk az akadémiai közegbõl és vonzóvá tenni, megszerettetni azt az életformát, hivatást, amit a tudományos munka, a kutatás jelent.”

A vándoregyetem elsõ elõadásán Homoródfürdõ régi és mai arcával ismerkedtek a résztvevõk, Vofkori György székelyudvarhelyi helytörténész régi fényképek, útleírások, korabeli újsághírek segítségével mutatta be az ásványvízforrásai révén helyi jelentõségĂ» fürdõvé kinövõ, egykor néhány házas települést.

Este héttõl közös könyvbemutatót tartott két fiatal erdélyi író, Murányi Sándor Olivér és Bálint Tamás 2007-ben megjelent köteteikbõl szemezgettek a jelenlevõknek. A vadászházban megtartott irodalmi kisesten Orbán János Dénes által írt jellemzéseket olvasta fel a két szerzõ, amelyeket a közönség kacagása gyakran félbeszakított. Elõször Bálint Tamás közgazdász-költõ rövid, vicces életrajza hangzott el. 2004-ben kezdett verseket írni, elsõ kötete 54 verssel tavaly jelent meg A pap leánya, birtokostul címmel. Az érdeklõdök a költõ olvasatában hallhattak néhány verset, majd szerzõtársa jellemzését olvasta fel a fiatal szerzõ.

Murányi Sándor Olivér a papi pályát hagyta fel, a bölcsészet illetve az írás kedvéért. A doktori tézisét készítõ 3 danos karate-mester két könyvvel érkezett a bemutatóra. Az Üres és teli címĂ» könyvében inkább a karate-mester szól az olvasóhoz, a Felnyomták szentnek novellagyĂ»jteményben az írói oldala lép elõ. Az író ebbõl a kötetbõl olvasott fel, illetve az Ergo egyesület tagjainak és a Vándoregyetem szervezõinek írt pornóprédikációját hallhatták a jelenlevõk. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája képviselõjeként jelenlevõ két szerzõ könyvbemutatója újabb felolvasásokkal, és a sorokat jutalmazó tapssal ért véget.

A vándoregyetem elsõ estéjén a diáktáborban felállított színpad jazzel fogadta a közönséget. A Session Jazz Bandet a kirakott asztalok köré elhelyezkedett embereknek kezdett el zenélni, de hamar akadtak olyanok, akik a színpad elé gyĂ»ltek a jazzes ritmusokra. A sepsiszentgyörgyi zenekart az udvarhelyi Koala Jazz Band együttes követte, akik éjszakába nyúló koncertet adtak a hĂ»vös idõben is kitartó közönségnek. Utána reggelig bulizhattak a táborozók.

Második nap – 2008. augusztus 29, péntek

Két helyszínen, a Vadászházban és az Akváriumban párhuzamosan zajlottak a Vándoregyetem második napjának elõadásai.

A Vadászházban a játékelmélet alapján modellezte az egyéni döntéshozatal és ennek csoportos, össztársadalmi hatásmechanizmusát Szabó György, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos fõmunkatársa A tisztességes magatartás kialakulása az evolúciós játékelmélet tükrében címĂ» elõadásában. A fogolydilemma – egyéni nyereség vagy össztársadalmi nyeremény - csapdahelyzetére kidolgozott stratégia megoldások matematikai modelljei azt igazolják, az együttmĂ»ködõ magatartás nyerõ stratégia, még akkor is, ha az önzés-árulás idõnként felülkerekedve eluralkodni látszik. A sikeres együttmĂ»ködést, a tisztességes magatartást azonban csak a büntetés vagy a büntetéstõl való félelem tartja fenn, ezért az ismételt tit-for-tat, a szemet szemért stratégia az, amely a társadalom együttmĂ»ködõ stabilitását fenn tudja tartani. Az, hogy a jók nyernek, még akkor is igaz, ha indulásból nagyobb esélye van a rossznak, az önzésnek – ezt matematikai modelleken igazolta Szabó György, aki szerint a természettudományos gondolkozásmódot megtanulva és alkalmazva optimalizálható a társadalom mĂ»ködése is.

Scheuring István, az ELTE-MTA Elméleti Biológiai és Ökológiai Kutatócsoportjának tagjának elõadása, Az önzetlen lény: az emberi együttmĂ»ködés és az önzetlen viselkedés eredete és fenntartása már a viselkedés-stratégiák evolúciós-biológiai oldalát elemezte. Milyen mechanizmusok tartják fenn az emberi együttmĂ»ködést? Tanult vagy velünk született viselkedésminták ezek? És milyen evolúciós folyamatok magyarázzák, hogy az egyén számára hátrányos, vesztes helyeteket preferáljuk, sõt önzetlenül büntetjük az önzést? A játékelméleti modelleket alkalmazva-lejátszatva különféle társadalmakban – Afrikában, Dél-Amerikában vagy Európában - közel azonos eredményeket kaptak, ezért úgy vélik, a kooperációs kényszer és ennek elutasításnak büntetése egy koevolúciós folyamat eredménye: a kulturális csoportszelekció és a genetikai változások kölcsönhatásából fakadóan genetikailag is belénk rögzült.

Délután a Vadászházban Az Élõ Erdély Egyesület Erdély-brand – Erdély, mint turisztikai termék címĂ» beszélgetésén az erdélyi regionális identitás és a márkanév kapcsolata mellett a regionális politikai esélyeit is latolgatták Bíró Béla és Eckstein Kovács Péter társaságában a résztvevõk, összevonva két külön tervezett elõadást, mert sem Ovidiu Pecican, sem Smaranda Enache nem tudott eleget tenni a meghívásnak.

Az Akvárium elsõ programja, Orbán Krisztián Levonható következtetések Közép-Kelet Európa gazdaságaira a magyar gazdaság elemzése tükrében elnevezésĂ» elõadása, a jelenlevõk kérésére legfõképpen Románia gazdaságára fókuszált, azokat a tényezõket véve figyelembe, amelyek a napjainkban érezhetõ növekedést idézik elõ, illetve azokat a hiányosságokat nevezve meg, amelyek belátható idõn belül oszcillálóvá változtatják a gazdasági mutatót.

A gazdasági elõadás után egy biológiai, orvostudományi bemutató következett az Akváriumban A D-vitamin szerepe az evolúció beindításától, a civilizációs betegségek kialakulásáig címmel. Szabó András egyetemi tanár, gyerekgyógyász professzor a D-vitamin emberi szervezetben betöltött szerepérõl beszélt. A MTA doktora a D-vitamin termelés, és szabályozás folyamatát, a hiányából származó betegségeket mutatta be a jelenlevõknek, rávilágítva, hogy az orvosok egy része sincs teljesen tisztában a D-vitamin fontosságával.

Délután borkóstolással egybekötött borkultúra-ismertetõt tartott Seprõdi György borász. Akiket nem vonzottak a Küküllõ-menti borok, Lakatos Róbert és Felméri Cecília filmjeinek vetítésen vehettek részt.

A péntek esti színpadi produkciót a Kiscsillag zenekar szolgáltatta. A késéssel elkezdõdött koncert hamar megmozgatta a bulizni vágyókat. A magyarországi alternatív együttes kétórás koncertje éjjel egy után ért véget, amit egy hajnalig tartó buli követett.

Harmadik nap – 2008. augusztus 30, szombat

A Vándoregyetem szombat reggelén Csermely Péter Az együttmĂ»ködés, mint nyerõ stratégia címĂ» elõadásában az együttmĂ»ködés-hiány okait, a kooperáció nem létének következményeit, és a problémára lelhetõ megoldást ismertette. A budapesti Semmelweis Egyetem tanára elõször a sejten belül történõ együttmĂ»ködésrõl beszélt, majd a magyarországi társadalom helyzetére is kitért, érzékeltetve, hogy általánosan nézve, mindkét kapcsolatrendszer hasonlóképpen viselkedik ilyen téren. Stressz esetén ezekben a hálózatokban kapcsolatok szakadnak meg, kommunikáció- és bizalomcsökkenés lép fel, ami lényegében nem kerülhetõ el. Ez széteséshez vezethet, amit tudnunk kell, hogyan akadályozhatunk meg. A magyarországi társadalom anómia (jövõbe fektetett hit hiánya, kapcsolat- és értéknélküliség) szintje 70%-os, és ha ez még magasabbra emelkedik, akkor aberráció léphet fel: a jelenleg elfogadott norma átvált elutasító viselkedésbe. Ezt megelõzendõen, ha nincsenek együttmĂ»ködõk a társadalomban, akkor azok a csoportok, akik hajlandóak kooperációra, egy szigetet kell képezzenek a rendszerben.

Nem az elsõ olyan civilizáció vagyunk a Földön, amely önmagát megsemmisítõ folyamatra épül – mondta Glattfelder Béla európai parlamenti képviselõ a Stratégiák az élelmezési világválság kapcsán címĂ» délelõtti elõadásában. Egyik korábbi ilyen példaként a mezopotámiai civilizációt említette, ahol az öntözés révén ugrásszerĂ»en megnõtt a mezõgazdasági termelés hatékonysága, és erre differenciált, fejlett társadalom épült rá, ám az öntözéstõl fokozatosan elszikesedõ termõtalaj végül sivataggá vált – a rendszer születése pillanatában magában hordta a végzetét is.

A mi – véges, és egyre drágábban kitermelhetõ szén- és olajkészletekre épülõ – civilizációnk is ehhez hasonlóan eltĂ»nhet, amennyiben nem leszünk képesek paradigmaváltásra az energiatermelésben, illetve a mára energiafalóvá vált mezõgazdaságban és élelmiszeriparban. A hetvenes évek zöld forradalma, elsõsorban a szójatermelés révén növelte az élelmiszertermelést, ám ez mára már ismét stagnál, nem képes kielégíteni a mértani haladvány szerint növekvõ népesség, illetve az India és Kína gazdasági felemelkedésével megnövekedett igényszintet. Racionálisabb élelmiszer-elosztás és a megújuló energiaforrások ugrásszerĂ» fejlesztése lehet a kiút. Mindkettõ az életformánk átalakítását, nehezen elviselhetõ változásokat jelent: például a mai két véglet, a lakosonként 800 kg egyesült államokbeli gabonafogyasztás és az indiai 200 kg közötti arányos kiegyenlítõ újraelosztást, másfelõl a világ energiatermelésének radikális átalakítását. Erre az Egyesült Államok személyautó-elõállítást hozta fel példaként az elõadó: a Pearl Harbour-i támadás elõtt évente három millió személyautót gyártottak, de a japán kapitulációig már egyet sem - a termelést teljesen a hadiipar szolgálatába állították, vállalva a cél érdekében az ezzel járó feszültségeket. A megújuló energiahordozók – szél és napenergia – hatékony felhasználását csak az energiatermelés gyors átalakításával lehet elérni, akár azon az áron is, hogy például a repülõgépgyártást leállítva szélerõmĂ»veket gyártunk - mondta Glattfelder Béla.

Barta Zoltán kutatásait, az erre alapuló modelleket, eredményeket mutatta be a jelenlévõknek. A kihasználástól az együttmĂ»ködésig címet viselõ elõadás verebek táplálékszerzési viselkedését felmerõ kutatás eredményeit elemezte játékelméleti szempontból: hogyan változik különbözõ körülmények esetén a potyázás és keresés aránya az élelemszerzésben. A Debreceni Egyetem oktatója a madarak utódgondozási konfliktusáról is beszélt, azokról a stratégiákról, amelyeket a verebek követhetnének, hogy meggátolják a másik fél utódnevelésbõl történõ kilépését.

Madaras Szilárd a blogokról tartott ismertetõje, A blog – napjaink törökországi levelei címĂ» bemutató blogtípusokat, jellemzõket, tulajdonságokat ismertetett a közönséggel. Emellett konkrét példákkal szemléltette a blogvilág diverzitását, és a benne rejlõ potenciált.

Délután Csák János, a MOL korábbi elnöke és Péter Pál, a kolozsvári Energobit tulajdonosa beszélgetett a Vándoregyetem résztvevõivel a nyerõ gazdasági stratégiákról, több erdélyi és magyarországi, illetve nemzetközi cég fejlõdésén szemléltetve a siker, illetve az elbukás okait és következményeit.

Folytatásként Péter Pál társtulajdonos és elnök beszélt az érdeklõdõknek focicsapatáról, a kolozsvári CFR sportklubról. A történeti bevezetõ után az elnök a klub jelenlegi helyzetérõl árult el sok mindent, rávilágítva, hogy a fociban is megmutatták: Kolozsváron is versenyképes gazdasági erõ alakult ki.

A vacsora elõtti felolvasó-esten Orbán János Dénes, Sánta Attila és Farkas Wellmann Endre szórakoztatta a közönséget. A jelenlévõk székelyes, szado-mazo, rosszul megírt verseken derülhettek, illetve líraibb verseket is hallhattak. Akik nem voltak kíváncsiak a rímekre, azok Bálint Ibolya: Asszonyélet és Bálint Arthur: Poros öltöny dokumentumfilmeket nézhették meg.

A vándoregyetem utolsó estéjén Muszka Sándor stand-up comedy elõadása, Murányi Tóni és Zenekara, majd a Tündérground mozgatta meg a tábor résztvevõit. A koncerteket reggelig tartó buli követte.

- a Vándoregyetem sajtóirodája -


Elõadások


A tisztességes magatartás kialakulása az evolúciós játékelmélet tükrében

Szabó György, Tudományos fõmunkatárs, MTA MFA Komplex Rendszerek osztály, Budapest, http://www.mfa.kfki.hu/~szabo 

Az elõadás az evolúciós fogolydilemmaés közlegelõ játékok keretein belül azokat a mechanizmusokat tekinti át, amelyek segítik az önzõ egyének közösségében a tisztességes (vagy más szóval a közösség számára hasznos magatartás) kialakulását és fennmaradását. Szó lesz a különbözõ élethelyzetek játékelméleti megközelítésérõl, számítógépes és kísérleti eredményekrõl, illetve arról, hogyan javítható egy társadalom mĂ»ködésének hatékonysága.

Az együttmĂ»ködés mint nyerõ stratégia

Csermely Péter, Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet, Budapest, http://www.chaperone.sote.hu/cvcsermi.htm 

Az anómiás (értékvesztett, tájékozódási pontját vesztett, kapcsolatszegény ember, aki úgy érzi, hogy minden kiszámíthatatlan, bizonytalan és ezért tartósan szorong) állapot elképesztõ mértéket öltött az elmúlt években a magyar társadalomban. Az ebbõl következõ bizalomhiány nemcsak önbizalomhiányhoz és korai halálhoz vezet, hanem az innováció kialakulását és hasznosulását is meggátolja, így a személyes életpálya és siker elérését is veszélyezteti. Az elõadás tudományos vizsgálatok tanulságai alapján azt mutatja be, hogy hogyan lehet ez ellen küzdeni, hogyan lehet az együttmĂ»ködést növelni. Szó esik a reputációs mechanizmusok és a hosszú távú haszon együttmĂ»ködést növelõ hatásáról, a pragmatikus megközelítés hasznáról, az együttmĂ»ködés örömérõl és arról, hogy a tanulás és a kreativitás hogyan segítik az együttmĂ»ködés kialakulását a társadalmi hálózatokban.

Az önzetlen lény: az emberi együttmĂ»ködés és az önzetlen viselkedés eredete és fenntartása

Scheuring István, ELTE-MTA Növényrendszertani és Ökológia Tanszék Elméleti Biológiai és Ökológiai Kut. Csop., Budapest
http://ramet.elte.hu/~ramet/staff/Si/simain.html

Az emberi viselkedés egyik sajátossága az együttmĂ»ködésre, az egymás támogatására való hajlam. Ez az önzetlen viselkedés, mely az emberi faj sikerének egyik kulcsfontosságú tényezõje, az evolúcióbiológusok számára izgalmas kihívást jelent. Hogyan jöhetett létre az önzetlen viselkedés, ha az önzõk között egy önzetlen egyed mindig rosszul jár? Van-e az emberi önzetlenségnek genetikai háttere, vagy csupán kulturális kényszerek hatására válunk azzá? Milyen, az agyban lejátszódó folyamatok késztetik az embert az önzetlenségre? EgyüttmĂ»ködési önzetlenségi hajlamunkban hasonlóak vagy sokfélék vagyunk? Milyen módszerekkel lehet fokozni az emberek együttmĂ»ködési hajlamát, milyennek kellene lennie egy hatékony társadalomnak?

Az elõadásban a humán kooperációt tanulmányozó számos kísérlet eredményeire alapozva keressük a válaszokat az iménti kérdésekre. Kiderül, hogy õseink sajátos életkörülményeinek és képességeinek köszönhetõen születésünktõl fogva együttmĂ»ködõ lények vagyunk. De hogy mennyire, azt nagyban befolyásolja az a társadalom, amelyben élünk.

Nyerõ stratégiák a kutatómunkában és az egyetemi oktatásban

Nemes Nagy Enikõ, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Biokémia Tanszék, Marosvásárhely

A kutatás és az oktatás szorosan összefonódik az egyetemi munka folyamán. Mindkettõ esetében, akárcsak a gyógyításban, igen fontos a kreativitás, a tapasztalatokon alapuló, de jövõbelátó tervezés, a lehetõségek hatékony kihasználása, az emberekkel való kapcsolatteremtés. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki eredményes kutató, jó orvos illetve oktató legyen? Hogyan vágjunk neki egy tanulmány megtervezésének és lebonyolításának? Mi segíthet abban, hogy elnyerjük a betegek bizalmát? Miképpen kelthetjük fel a diákok érdeklõdését a tantárgyunkkal szemben, és hogyan irányítsuk a szakköri tevékenységet? Mire figyeljünk a témaválasztáskor és egy tudományos dolgozat elkészítésekor? Többek között ezekre a kérdésekre szándékszom választ keresni. Szólni szeretnék továbbá az interdiszciplináris megközelítés fontosságáról, a csapatszellemrõl, a kutatómunkához szükséges anyagi támogatás megszerzésének stratégiáiról és az elért eredmények hasznosításáról. Mindezeket az egyetemi ranglétra áthajlási pontján levõ nézõpontból próbálom megközelíteni.

A kihasználástól az együttmĂ»ködésig

Barta Zoltán, Debreceni Egyetem, Evolúciós Állattani Tanszék, Debrecen
http://puma.unideb.hu/~zbarta/

A szociális dilemmákat olyan helyzetként definiálhatjuk, amikor egy egyed, a közösség tagjaként, elõnyökhöz jut a közösség összesített erõfeszítéseinek eredményeképpen. A közösségi erõfeszítés az egyedi hozzájárulásokból tevõdik össze. Ezek a hozzájárulások azonban költségesek, ezért mindenki szeretné, ha más végezné a "piszkos munkát" és önmaga csak a haszonból részesülne. E dilemmáknak kétféle megoldása létezik: vagy kialakul a kooperáció és mindenki jól jár, vagy néhány egyed kihasználja mások erõfeszítéseit és végül mindenki rosszabbul jár. Ahhoz, hogy megértsük a szociális dilemmákat és az esetükben használható stratégiákat, vizsgálnunk kell az érem mindkét oldalát. Elõadásomban erre teszek kísérletet. Elõször verebeken végzett elméleti és kísérletes eredményeken keresztül bemutatom, hogy milyen körülmények kedveznek a másokat kihasználó stratégia elterjedésének. Másodjára lehetséges startégiákat illetve forgatókönyveket villantok fel, amelyekkel a kihasználás kordában tartható és lehetõvé válik a kooperáció. Ebben a részben egyrészt az utódgondozási konfliktust (ki áldozzon többet a gyerekekre?) szem elõtt tartva vizsgálom, hogy a nõstények milyen praktikákkal akadályozhatják meg a hímek "lelépését". Másrészt megmutatom a variabilitás, a sokféleség fontos szerepét a kooperatív viselkedés evolúciójában.

Levonható következtetések Közép-Kelet Európa gazdaságaira a magyar gazdaság átfogó elemzése tükrében

Orbán Krisztián, Oriens ügyvezeto partner és alapító

A magyar gazdaság növekedési üteme az elmúlt években jelentõsen lelassult, míg térségünk többi országának, többek között Románia is, gazdasága ugyanezen idõszak alatt dinamikusan bõvült. Még nagyobb probléma, hogy minden mérvadó becslés szerint potenciális magyar növekedési ütem, azaz a jelenlegi keretek közt elérhetõ középtávú gazdasági expanzió is lényegesen alacsonyabb, mint a régió többi országáé.

Úgy tĂ»nik, a Magyarország gazdasági felzárkózását a kilencvenes évek elejétõl biztosító növekedési modell kifulladt. Az eddig követett növekedési modell kifulladása, a potenciális növekedési ráta lassulása azzal a veszéllyel fenyeget, hogy állandósulhat a mai magyar gazdaságot jellemzõ alacsony növekedés és hosszú távon fenntarthatatlan egyensúly rossz kombinációja. Ha nem sikerül kilábalni ebbõl a helyzetbõl, Magyarországot nem csupán az Európai Unió fejlett országaihoz képest, hanem az újonnan csatlakozott országokhoz viszonyítva is a leszakadás veszélye fenyegeti.

Az elõadás a magyar gazdaság kifulladt növekedési modell tapasztalatit vonja le és mutatja be a romániai gazdaság tükrében és egy ugyanakkor egy elemzési keretet mutat be egy arra, hogy miként lehet egy nemzetgazdaság valós helyzetét megítélni, a felmerülõ makrogazdasági problémákra milyen megoldások lehetségesek.

A blog - napjaink törökországi levelei

Madaras Szilárd, Informatikus

Lehetetlen az internet aktuális közvélemény formálásáról, jövõre vonatkozó kommunikációs stratégiákról beszélni a blog, blogok említése nélkül - mint jelenség, módszer, lehetõség, informatikai és közösségi megoldás.
Az elõadás a blog kialakulását, elterjedésének folyamatát, a blogok osztályozását, a legújabb trendeket mutatja be, és egyben helyzetképet ad a jelenlegi erdélyi blogszféráról.
A személyes napló jellege mellett, a blogok hiteles kor-rajzot adnak a XXI század elejérõl, az átlag „felhasználók”, illetve személyiségek és politikusok mindennapjairól, életérõl. Ilyen értelemben az aki blogot ír hasonlóan Mikes Kelemen „Törökországi leveleihez”, anélkül hogy néha tudná talán, történelmet is írhat a jövõ számára.
Mi tehát a blog titka?
Miért olvasunk szivesebben blog beszámolókat a „hideg” hírek helyett?
Melyek a blogra vonatkozó szabályok?
Mennyivel több információt tud adni a blog?
Van-e üzleti lehetõség a blogokban?

A „D vitamin” hatása az orvostudományi és társadalmi fejlõdésre

Szabó András, Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika

A téma a D vitamin, ami elsõsorban az orvosok és orvostanhallgatók számára érdekes terület, de az elõadás megpróbálja összefoglalni azokat a sokoldalú megközelítéseket, melyekkel a D vitamin kutatás napjainkban foglalkozik. Kezdve az élet kialakulásában játszott szerepétõl, a társadalom fejlõdésére gyakorolt hatásán át egészen napjainkig, amikor is szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy a D vitamin hiány kulcsszerepet játszik a leggyakoribb civilizációs betegségek kialakulásában is. Ezért valószínĂ»leg azoknak is tud információval szolgálni, akik nem orvosok, ha másért nem akkor azért mert õk is érintettek lehetnek, hiszen tudjuk, hogy a felnõtt lakosság felének D vitamin hiánya van.


Egyéb programok


Filmvetítés

Felméri Cecília - Kakukk

EGY MONDATOS SZINOPSZIS
A film egy erotikus mese, tipikusan vígjátéki háromszögtörténet, ahol a ravasz asszony számára nem is a buta férj kijátszása a tét, hanem az, hogy a szeretõ kiállja-e a próbákat, hogy megkaphassa õt.

RÖVID TARTALMI LEÍRÁS
Kerekes János szeretõje Máris, de a lányt a szülei a buta és gazdag Demicshez kényszerítik. Máris nem harcol Júliaként a szegény Jánosért, hanem azon van, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon. Férjhez megy Demicshez, de megígéri Jánosnak, hogy az esküvõ után elõször neki adja magát. Ekkor kezdõdnek a bonyodalmak.

A forgatókönyv egy Baka Andrástól 1958-ban gyĂ»jtött, Dekameronba illõ, felnõtteknek szóló moldvai népmese alapján íródott.


Asszonyélet

Magyar cím: Asszonyélet
Produkció: magyar-román
Év: 2007
Idõtartam: 43 perc
Mûfaj: dokumentumfilm
Rendezõ: Bálint Ibolya
Forgatókönyvíró: Bálint Ibolya
Operatõr: Bálint Arthur
Zene: Hadnagy Árpád
Vágó: Kovács Károly
Producer: Buglya Sándor
Gyártó: Dunaversitas Egyesület
Szereplõk: Czifra Rózália, Gagyi Gizella, Koncz László
A filmkészítõk a Transikon alkotócsoport tagjai.
A film közönségdíjat nyert a Film.Dok fesztiválon.

Egy eldugott kis faluban él a két özvegy szomszédasszony, Rózsika és Gizi néni. Általában szótlanul telnek napjaik, azonban a ház elõtti padon sok minden kiderül, ahol a beszélgetésbe bekapcsolódik a nemrég férjétõl hazaszökött fiatalasszony, Gyöngyi és kislánya Helga. Habár nagy az asszonyok között a korkülönbség és ma már egy nõ könnyebben veszi kezébe sorsa irányítását, egy dologban azonban mindenképpen egyetértés uralkodik a padon: - Nehéz az ASSZONYÉLET!


Poros öltöny

Nemzetközi cím: Dusty Suit
Év: 2007
Szín: Színes
Technika: DV
Rendezõ: Bálint Arthur
Forgatókönyvíró: Bálint Arthur
Operatõr: Bálint Arthur
Vágó: Kovács Károly
Hang: Kapcsos Vincze
Producer: Buglya Sándor
Gyártó: Dunatáj Alapítvány
Gyártásvezetõ: Szederkényi Miklós
Szereplõk: Lévai Ferenc
A filmkészítõk a Transikon alkotócsoport tagjai.
A film elsõ díjat nyert a Film.Dok fesztiválon.

Frici nagyon régen zenész és énekes volt, de feleségét zavarta, hogy mindig úton van, ezért eladta a hangszerét. Az élete attól kezdve megváltozott. Kétkezi munkából tartja el családját, és csak ritkán van alkalma színpadra kerülni. Néha meghívják tánctáborokba énekelni, ilyenkor elõjönnek a régi emlékek, és keseregni kezd, hogy egy asszony miatt eladta a hangszerét, pedig lehetett volna úriember is.

Az EMIL kulturális programtervezete:

Irodalmi Show - Irodalmi Jelen

Meghívottak: Böszörményi Zoltán, Szõcs Géza, Farkas Wellmann Endre, Orbán János Dénes, Márton László, Karácsony Zsolt, Király Zoltán


Irodalmi Show - Elõretolt Helyõrség

Meghívottak: Sántha Attila, Orbán János Dénes, Fekete Vince, Lövétei Lázár László


Muszka Sándor estje


Könyvbemutatók:

Meghívott szerzõk: Bálint Tamás, Murányi Sándor Olivér, Pap Attila Zsolt


Költõ és prózaíró szemináriumok:

Meghívottak: Orbán János Dénes, Márton László

Koncertek

Kiscsillag

http://www.kiscsillagzenekar.hu

A Kiscsillag együttes 2005 tavaszán alakult szabadidõzenekarként, volt és jelenlegi Kispál és a Borz tagokból. Fél év alatt sikerült összehozniuk egy nagylemeznyi anyagot, amibõl 2005 októberében megjelent elsõ albumuk, Greatest Hits vol 1. címmel.

Jelenlegi tagok:
Leskovics Gábor - gitár
Lovasi András - gitár
Mihalik Ábel - dob
Ózdi Rezsõ - basszus

 Tündérground

http://www.tunderground.tk/

2007 október 16.-án jelent meg elsõ lemezük, melynek címe: MIRTILL.
„"...és milyen zenét játsztok?..." Talán ezt a legnehezebb osztályozni. Manapság ebbõl divat lett, hogy "igaziból nem lehet besorolni a mĂ»fajok közé"-t kell mondani, vagy kitalálunk egyet, vagy hallgassa meg az aki kíváncsi és döntse el. A legutóbbi azt mondta Liquid jazz. Rábólintottunk. Annyit viszont tudni kell, hogy nagyokat lehet rá bulizni - olyan.”

Az együttes:
Bene Zoltán - billentyĂ»
Boldizsár Szabolcs - fuvola, szaxi, billentyĂ»
Hompoth Arthur - dobok
Szabó Lóránt - perkució
Szakál Attila - basszusgitár
Kelemen István - hegedĂ», doromb
Gáspár Álmos - gitár, kaval

 


Session Jazz Band

http://www.sessionjazzband.ro/

Sepsiszentgyörgy több neves illetve amatõr zenészébõl verbuválódott össze, a hajdani Session Quintet végeredményeként, a Session Jazz Band. Létrejötte 2006 nyarára datálódik. A repertoár a dzsessz-sztenderd muzsika alkotásait foglalja magába és trombitával, pozánnal meg banjo-val kiegészülve New Orleans-i dixieland zenét is játszanak.

Jelenlegi tagok:
Cserkész Béla - klarinét, szaxofon
Fõldes László - dobok
Szilágyi Zsolt-Herbert - billentyĂ»k
Berkeczi Zsolt - basszusgitár
Szilágyi Nóra - ének.


Murányi Tóni és Zenekara

http://www.muranyitoni.com

„Hirtelenjében, felületesen õt is „daltulajdonos”-nak nevezhetnõk. Murányi Tóni azonban ennél sokkal több, sokkal inkább perfekcionista. Nem elégszik meg a komoly irodalmi értékkel bíró dalszöveg és a jól pengetett gitár hozamával. A legapróbb részletnek is mívesnek kell lennie, mind a szövegnek, mind a zenének, de a frizurának is! Egy Murányi Tóni-koncert olyan, mint egy nyílzápor, a hatás-nyilak belefúródnak idegeinkbe, intellektusunkba, érzéseinkbe, s a leányzók esetében máshová is. Ritka a kortárs zenében az ilyen harmonikus dialektika: fölturbózza érzelmeinket, de közben meg is kacagtat, és úgy andalít el, hogy közben minduntalan föl kell ugranunk a székrõl, hogy csápoljunk… És az sem számít már, ha közben „a házat viszi az asszony”, vigye a fenébe, csak a Murányi Tóni-cédét hagyja meg nekünk!”

Orbán János Dénes, költõ


Koala Jazz Band

http://www.popsuli.ro/eloadok.php?id=183

A zenekar 2005 õszén alakult négy 8.-os zenész diák ötleteként. A banda jazz, blues, swing felállásban instrumentális jazz-et játszik.

Jelenlegi tagok:
Kovács László - klarinét,szaxofon
Enyed Károly - zongora
Tankó Zsolt - nagybõgõ
Biró Endre - dob