Skip to: Site menu | Main content

 

VII. Erdélyi Vándoregyetem

Az ErGo Egyesület  2014-ben hetedik alkalommal szervezte meg az Erdélyi Vándoregyetem interdiszciplináris szabadegyetemet és szakmai konferenciát. Homoródfürdõ, Torockó, Krasznamihályfalva, Kisdisznód, Nyárádszentlászló és Kalotaszentkirály után Vársonkolyosra is ellátogatott az EVe. 

A VII. Erdélyi Vándoregyetem témája:
Véletlen és kiszámíthatóság

A rendezvényrõl készült beszámoló itt olvasható.

 

Fontosabb adatok:

Kedvezmények:

Árak:

A kedvezményes helyek száma korlátozott. Túljelentkezés esetén, a jelentkezõk által kiválasztott opciók és a beküldött rövid motivációs levelek alapján, az ErGo Egyesület kijelölt szakbizottsága dönt a helyek elosztásáról. A jelentkezõk a döntésrõl visszajelzést kapnak és kedvezõtlen döntés esetén eldönthetik, hogy igényelnek-e teljes árú helyet.


Amirõl szó lesz:

Ahogy az lenni szokott, neves egyetemekrõl érkeznek hozzánk elismert kutatók és oktatók, valamint sikeres szakemberek az üzleti és ipari szférából, hogy mindenki számára érdekes, közérthetõ módon meséljenek az adott témáról saját szakmai területük kontextusában. Így az idén hallani fogunk sztochasztikus folyamatokról, játékelméletrõl. Meglátjuk, hogyan tervezik meg a nagyobb szoftverprojekteket és mennyire kiszámítható a költség és rizikó ezeknek esetében. Megnézzük, mennyire voltak elõreláthatók, vagy mennyire történtek spontán módon bizonyos történelmi események. Mi az, ami elõrelátható és mi az, ami inkább véletlenszerĂ» a gazdasági életben. A fogalmak kapcsán a teológia területére is ellátogatunk és az orvostudományt, genetikát is érinteni fogjuk.

Az elõadásokon kívül lesz irodalmi est, filmvetítés (ahol a helyi szakma legújabb alkotásait láthatjuk), klasszikus zene elõadás, borkóstoló. A szokásos módon a helyszínnel is megismerkedünk, egyrészt egy helytörténeti elõadás keretein belül, másrészt egy kirándulás során. És természetesen nem maradnak el a játékok, a bulik és koncertek sem.

Elõadók és elõadások:

Programterv

Kivonatok

Barabás László
(Accenture, Kolozsvár; BBTE, Matematika és Informatika kar)
Becslések és kiszámíthatóság (kiszámíthatatlanság) a software fejlesztésben

A software technológia, a múlt században való megjelenése óta, folyamatos kihívásként kezeli a software fejlesztésben felmerülõ becsléseket, legyenek ezek akár tudás átadás és képesség megvalósítás becslések vagy munkamennyisség és határidõ becslések. A becslések és a vele járó kiszámíthatóság, illetve kiszámíthatatlanság a software fejlesztés szerves és normális részeivé váltak a jelen idõnkben. A nagy kérdés most nem az, hogy hogyan becsülünk, hanem, hogy hogyan élünk a kiszámíthatatlansággal.

Bálint Zoltán (Ludwig Boltzmann Tüdõ-ér Kutatóintézet, Grác, Ausztria)
Személyre szabott gyógyászat: kiszámítható-e a gyógyszerek hatása?

Az elõadásban bemutatjuk a személyre szabott gyógyászat kialakulását és különbözõ típusait. Érintjük a korszerĂ», egyénre szabott rákdiagnosztika eszközeit, valamint egyes szív- és érrendszeri problémák felismerési lehetõségeit. A tüdõgyógyászatban használt különbözõ típusú gyógyszerek hatásain keresztül szemléltetjük az emberek között levõ hasonlóságokat és kiemeljük a különbségeket. Végezetül a korszerĂ» telemedicina példáin keresztül bemutatjuk a közeljõvõ egyéni diagnosztikai lehetõségeit.

Ercsey-Ravasz Ferenc
(Gheorghe Dima Zeneakadémia, Muzikológia Szak)
Ercsey-Ravasz Mária
(Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Fizika Intézet)
A zenei stílus láthatatlan ujjlenyomatai

Miért ismerünk fel és tudunk jó eséllyel besorolni zenetörténeti korokba, stílusokba olyan zenemĂ»veket, amelyeket még sose hallottunk? Milyen mintázatokat ismer fel és azonosít az agy? Mennyi az alkalmi és mennyi a kiszámítható dallamban és ritmusban? Csak az összképet érdemes nézni, vagy érdemes nagyító alá venni és megvizsgálni a zene molekuláit, a legapróbb mikrostruktúrákat is? A stílus vizsgálatakor a muzikológusok általában csak a teljes zenemĂ»re figyelnek, emellett a tudatosan behatárolható, jellegzetes zenei egységeket, önmagukban értelmes zenei motívumokat és mondatokat vagy még nagyobb egységeket figyelik. Lehetséges-e azonban, hogy a zenének egy dimenzióját leválasztva olyan apró mintázatokra bukkanunk, amelyek kikerülik a tudatos vizsgálódást, de ettõl függetlenül meghatározó részei korok és szerzõk stílusának?

Groma István (ELTE Anyagfizikai Tanszék, Budapest)
Amikor a véletlen a felszínre tör: mikrooszlopok deformációs tulajdonságai

Az emberiség sok száz éve tanulmányozza különbözõ anyagok deformációs tulajdonságait. Néhány speciális ötvözettõl eltekintve az volt az általános tapasztalat, hogy az anyagok külsõ deformációra adott válasza folytonos "sima" függvény. A XXI. század elején azonban kiderült, hogy ez egyáltalán nem mindig így van. Modern technológiával kimunkálhatók olyan mintadarabok amelyek méretre a mikron tartományába esik. Ezek deformációja során véletlen folyamatok úgynevezett deformációs lavinák figyelhetõk meg, amelyek már csak statisztikus fizikai módszerekkel írhatók le. Az elõadásban a kísérleti háttér bemutatása mellett kitérünk arra, hogy ezek a folyamatok miként vizsgálhatók ill. modellezhetõk.

A mellékelt két kép egy deformált mikrooszlopot illetve egy atomisztikus szimulációt mutat.

 

 

Hannelore Lisei (BBTE, Matematika és Informatika kar)
Random Walks

In this lecture we present random walk models in different dimensions. Their distributions and long time behaviour are studied. We use specific methods of combinatorics, calculus and probability theory.

 

 

 

 


 

 

Lakatos Róbert (Sapientia EMTE, Fotó, film és média szak)
Work in progress - Lakatos Róbert és Felméri Cecília gyártási folyamatban levõ filmjei

Ligetfalvi Gábor (MAVIR stratégiai igazgató)
Véletlen válságok - kiszámítható energiabiztonság

Véletlenül robbannak ki az arab világ válságai? Az Amerikai Egyesült Államok és a Nyugat az energiabiztonságot, a kiszámíthatóságot próbálja elérni a nyomásgyakorlással, a háborukkal? Lesz-e energiabiztonság, kiszámíthatóság, fogjuk-e tudni kontrollálni az energia, az üzemanyag árát a jövõben, vagy továbbra is a politikai kalandorok, a kiszámíthatatlan világpolitikai mozgások fogják meghatározni, hogy sokat autózunk, vagy fenebb csavarjuk a fĂ»tést? Az arab világ megértése a mindennapjaink kiszámíthatóságának egyik záloga.

Mester András (Beregszászi fõiskola)
Az ukrán válság és annak hatása a Kárpátaljai magyarságra

Az elõadásban érintett témák:

Orbán János Dénes (költõ, Kolozsvár)
A költõ, a ringyó és a király - könyvbemutató

Irodalom és történelem. A titokzatos Janus Pannonius. Az elsõ magyar költõ és a birodalomépítõ Mátyás király viszonya. Kultúrcsemegék Mátyás király korából. A költõ, a ringyó és a király címĂ», Janus Pannonius apokrif költeményeit tartalmazó könyv bemutatója.

Orbán János Dénes (1973, Brassó) – költõ, író, szerkesztõ, kocsmáros, az Elõretolt Helyõrség vezéralakja. 14 kötete jelent meg, 2012-ben József Attila-díjjal, 2014-ben Magyarország Babérkoszorúja-díjjal tüntették ki. „OJD az erdélyi Villon, csak még nem akasztották föl” – mondta róla Egyede Emese.

Szabó András (Viasat Hungary, vezérigazgató)
Digitalizálódó média - Kiszámítható médiapiaci stratégiák alkonya KKE-ban

Hogyan lehet egy üzleti és média stratégiát alkotni egy olyan piacon, amelynek kiszámíthatósága rendkívüli mértékben változik? Lineáris média versus nem lineáris média? Egyáltalán mi számít médiának manapság, illetve milyen üzleti modellek társulnak ezekhez?

Szabó György (MTA TTK MFA, Budapest) 
A ciklikus dominancia következményei az evolúciós játékelméletben

Az evolúciós játékelméleti modellekben a hagyományos játékelmélet nyereménymátrix fogalmával írjuk le a szereplõk kölcsönhatását. Megmutatjuk, hogy ez a párkölcsönhatás két tagra bontható fel. Ebben a felbontásban a potenciáljátékok képviselik a fizikai rendszerekre jellemzõ kölcsönhatást, a ciklikus játékok (kõ-papír-olló vagy érmepárosítás) pedig az élõ rendszerekre jellemzõ ismétlõdés és önszervezõ mintázatképzõdés okozói. Néhány példán elemezzük a ciklikus dominancia következményeit és jelentõségét a biológiai és társadalmi rendszerekben.

Veress Emõd (Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet)
"Alea" - a véletlen szerepe a szerzõdési jogban

A jog elsõ látásra nem foglalkozik a véletlennel. Ez a megközelítés nem felel meg a valóságnak. Mivel a társadalomban a véletlen sokszor igen jelentõs szerepet játszik, a jog nem kerülheti el a véletlen kérdésének a szabályozását. Az “alea”, a véletlen, a vakszerencse igenis komoly szerepet játszik a jogban. Az elõadás négy olyan szerzõdéstípussal kapcsolatos érdekességeket tekint át, amelyben a véletlen a lényeg: ezek a biztosítási, az eltartási, az életjáradék szerzõdések illetve a szerencsejátékkal kapcsolatos szerzõdések.

A Harmonia Cordis Egyesület klasszikus zenei programja

Koszika & The HotShots koncert

Koszorus Krisztina "Koszika" és mostanra egyetlen zenekara, a HotShots, egyedülálló színfolttá muzsikálták magukat Erdély zenei palettáján. A zenekar "súlyos" zenei háttérrel rendelkezik: tagjai összesen 77 éve zenélnek, ebbe beleszámít iskola, zeneakadémia, népzene, klasszikus zene, könnyĂ»zene, zenetanárkodás, szólókarrier, filharmóniában zenélés, és számos hangszer: hegedĂ», zongora, klasszikus gitár, elektromos gitár, cimbalom, brácsa, dobok, xilofon, marimba, basszusgitár, nagybõgõ, ének, és mindez úgy, hogy a zenekar egyetlen tagja sem haladja meg a 35 évet. Zenéjük felölel bossa nováktol a népdalfeldolgozásokon keresztül a swingig blues, jazz elemeket, reggae-t, funkyt, discot, és folyamatosan új elemekkel bõvül. A zenekar összetétele gyakran változik, most a felállítás a következõ: Koszorus Krisztina “Koszika” – ének, Szász Csaba - gitár, Zonda Attila - basszusgitár, László Cristina - elektromos zongora és Koszorus Kálmán - dobok.

Borkóstoló - VINCA Pincészet, Kárásztelek

A Szilágyság borkészítési hagyományait, a pezsgõ és habzóbor reneszánszát teremti meg a VINCA Pincészet, Kárásztelken. A több, mint 25 hektáron gazdálkodó birtok az idén, 2014-ben lépett piacra az elsõ borokkal, és nagy reményre ad okot, hogy kitĂ»nõ nedük kerültek palacka. Kóstolni fogunk gyöngyözõbort, fehér borokat, rozét, és Románia egyik legjobb Pinot Noir-ját is.

További részletek:

További információkért forduljanak bizalommal a szervezõkhöz, az office@vandoregyetem.ro e-mail címen.