Skip to: Site menu | Main content

 

V. Erdélyi Vándoregyetem

Az ErGo Egyesület  ötödik alkalommal szervezte meg az Erdélyi Vándoregyetem interdiszciplináris szabadegyetemet és szakmai konferenciát.

Homoródfürdõ, Torockó, Krasznamihályfalva és Kisdisznód után Nyárádmentére, Nyárádszentlászlóra is ellátogatott az EVe.

A hagyományos program egy ötnapos fókuszáltabb képzési programmal is bõvült.

Ez történt a Vándoregyetemen (Szabadság cikk) >>

Az Erdélyi Vándoregyetem idei témája: Ritmusok

A hagyományokhoz híven több tudományterületrõl vonunk be neves belföldi és külföldi elõadókat, hogy közérthetõ tudománynépszerĂ»sítõ elõadások keretein belül próbálják meg saját területük szemszögébõl megközelíteni a témát. Meglátjuk, mit jelent a ritmus a fizikában, biológiában, számítástechnikában, történelemben, közgazdaságtanban, orvostudományban, filmben és persze a zenében, táncban. Meghívottaink között lesznek egyetemi oktatók, kutatók, mĂ»vészek, üzletemberek, neves szakemberek a Kárpát-medence különbözõ tartományaiból, de lesznek vendégeink osztrák kutatóintézetbõl és a Google londoni irodájából is. Természetesen, nem maradnak el a szokásos mĂ»sorok, borkóstolók, szabadidõs tevékenységek, játékok, koncertek, bulik, kirándulások.

A hagyományos EVe program mellett az elsõ napokban az EVe céljaival összhangban álló, de fókuszáltabb képzési programot is szervezünk. Ennek központi témái: film, zene, néprajz, néptánc, helytörténet. A résztvevõk többek között megismerkedhetnek a filmkészítés alapjaival, és gyakorlati tevékenységként neves erdélyi filmes szakemberek irányításával készíthetnek el egy saját kisfilmet. Mindeközben még néptáncot is tanulnak, és megismerik a régió történetét, hagyományait.


Fontosabb adatok:


Árak:

Az ár magába foglalja a szállás (panziós körülmények) és étkezés (napi három), valamint az utazás költségeit (autóbusszal Kolozsvár-Nyárádszentlászló-Kolozsvár útvonalon) és minden program részvételi díját (borkóstolók, kirándulások, koncertek stb.).

Kedvezmények:


Jelentkezés:

Jelentkezni az office@vandoregyetem.ro címen lehetséges.
A kedvezményes helyekre pályázó hallgatókat kérjük, hogy a jelentkezéshez egy rövid indoklást is mellékeljenek.


Határidõk:


V. Erdélyi Vándoregyetem elõadások

Program


eVe képzés programja


V. Erdélyi Vándoregyetem kivonatok

Barabás László
címzetes fõiskolai tanár, Kántor - Tanítóképzõ Fõiskola
Bekecs alatt - Nyárádmente

Nyárádmente székely néprajzi kis táj bemutatása.Táji - ökológiai, néprajzi képe, tagolódása; helytörténeti - mĂ»velõdéstörténeti vonatkozások; nyelvjárás; népi kultúra; helyi, regionális és országos értékei.

Bárdi Nándor MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest
A kisebbségi magyar közösségek társadalmi átalakulása 1989 után

Az elõadás 7 közép-európai országban tekinti át a magyarságot leginkább érintõ társadalomtörténeti folyamatokat (népességfogyás, rerularizáció, középosztályvesztés, többes kötõdések átalakulása, a magyar anyanyelvĂ» romák helyzete, a médiafogyasztás integrációja). Majd a kisebbségi elitek szerepfelfogásának átalakulásával és az integráció fogalmának tartalomváltozataival foglalkozik.

Fóris László Ludwig Boltzmann Tüdõ-érkutató Intézet, Graz, Ausztria
Ritmia és aritmia, avagy ha kiesik a szívünk a ritmusból

Az emberi szív jobb kamrája percenként átlagosan 5-6 liter vért pumpál a tüdõnkbe. Ezt nevezzük szív perctérfogatnak. Ezen funkció csökkenése (esetenként rendellenes növekedése) különbözõ kórképekhez, illetve elváltozásokhoz vezet. Mérése invazív (szívkatéter) illetve nem-invazív (impedancia kardiográfia, inert gáz be- es kilégzés, CT) módszerekkel történhet. Az elõadás során a szív pumpafunkciójának (szívciklus, pulzustérfogat, perctérfogat) élettanával és kóréléttanával ismerkedhetünk meg. 

Külön figyelmet szentelünk a ritmus hiányának: tárgyaljuk, hogy miért károsak az arritmiák, illetve miként lehet megelõzni, vagy befolyásolni õket. Szó lesz az alkohol, a dohányfüst, a kábítószerek valamint a különbözõ gyógyszerek a szív és a légzés ritmusára gyakorolt hatásáról. A szemléletes példák mellett élõben is demonstráljuk a szív és légzés ritmusának mérését.

Lévai János szoftverfejlesztõ, Google, London
Projektek fejlõdésének ritmusa egy számítástechnikai nagyvállalatnál

Egy milliárd keresés naponta. 60 óra feltöltött videó minden percben. Egy millió megálló 500 városban. Egy olyan nagyvállalatnál mint a Google, nem csak a programok minõségére, de a méretére is nagy hangsúlyt fektetnek. A Google Maps egy olyan szolgáltatás, amely hosszú évek alatt nõtte ki magát azzá a térképszoftverré, amit nap mint nap használnak az emberek, hogy eljussanak a munkahelyre, megtervezzék a kirándulásokat, vagy körültekintsenek a vilagvárosok utcáin.

Nagy Bálint Zsolt
BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Magyar NyelvĂ» Intézet
Esõtánc az árfolyammal

Ă•si emberi törekvés a jövõ elõrejelzése illetve annak befolyásolására való törekvés. Különösen hangsúlyos ez a pénzügyek világában hiszen egész vagyonokat lehetne nyerni, vagy világméretĂ» válságokat elkerülni az árfolyamokat pontosan elõrejelzõ eszközök segítségével. Nem véletlen tehát, hogy árfolyamokat elõrejelzõ módszerek, mutatók egész tárháza fejlõdött ki az elmúlt évtizedekben.

Az elõadásban ezeknek az eszközöknek a kritikai szemrevételezését kíséreljük meg, valamint annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy hogyan választhatóak szét a megtévesztõ korrelációk illetve a valós ok-okozati összefüggések a pénzügyi idõsorokban.

Obornyi Beáta
ELTE, Biológiai Intézet, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
Versengés és együttmĂ»ködés az élõ szervezeten belül

Szeretünk úgy gondolni saját szervezetünkre, mint integrált egészre, melyen belül az egyes szervek összedolgoznak a "közjó" érdekében. Lehet, hogy csak a rákbetegség, vagy hasonló komoly kór kapcsán jut eszünkbe, hogy szervezetünkben elõfordulhatnak önzõ elemek. Az elõadásban azt szeretném bemutatni, hogy minden szervezet, így az emberi szervezet mĂ»ködése is a részek versengésének és együttmĂ»ködésének finom egyensúlyán múlik. Vannak olyan élõlények, melyekben a versengést központi irányítás szabályozza. Ezek az ún. unitér szervezetek, ahova mi is tartozunk. Ezzel szemben léteznek moduláris élõlények, nem is kevesen (ide tartoznak pl. a növények, korallok, szivacsok), melyekben nincs központi kontroll, és a versengés szabad utat kaphat. Az evolúció számos lehetõséget hozott létre annak a problémának a megoldására, hogyan lehet többé-kevésbé önálló részekbõl jól mĂ»ködõ egészet létrehozni.

Szabó Á. Töhötöm
BBTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet
A vásártól a piacig: ciklikus és lineáris idõ a hagyományos és modern cserében

Ha piacot mondunk, a domináns közgazdasági diskurzusok és a gazdasági válság hatására egyre inkább mindenkinek a gazdasági cserének keretet adó globális piac jut az eszébe. Némelyeknek esetleg eszébe jut Feketetó, de azon már kevesebben gondolkodnak el, hogy mi a viszony a globális piac és a hagyományos vásárok között. A feketetóihoz hasonló kisebb-nagyobb hatókörĂ» vidéki vásárok a falusi gazdaságok számára fontos belsõ és külsõ kapcsolódási pontok voltak, ahol gazdasági és kulturális csere egyaránt zajlott. Ezek a vásárok a falusi gazdaságok munkarendjéhez és a helyi vagy regionális munkamegosztáshoz igazodva ciklikusan tagolták a falusi emberek életét, vagyis adtak egy áttekinthetõ ritmust ennek az életnek. Az önszabályozó, modern piac viszont nem veszi figyelembe ezeket a hagyományos ritmusokat, saját ritmusai szerint mĂ»ködik (és azt már a közgazdászok feladata megmondani, hogy van-e és milyen ez a ritmus). Az elõadás azt a kérdést feszegeti, hogy miként találkozik a hagyományos vásár és a modern piac, és e kettõ miként van jelen a falusi emberek életében.

Székely István-Gergõ
politológus, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár
Választások Romániában - 2012

2012 december 9-én parlamenti választásokra kerül sor Romániában, egy politikai szempontból igencsak mozgalmasnak mondható év végén. Az elõadásban körüljárjuk a politikai kontextust és az elõzményeket (beleértve a nyár elején megtartott helyhatósági választásokat, valamint az azt követõ többhónapos politikai válságot), a választási rendszer fõbb sajátosságait, és megpróbáljuk felvázolni a magyar szempontból várható eredményeket és fejleményeket. 

Tyukodi BotondBoda Szilárd és Néda Zoltán
Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Kolozsvár 
A sokaság ritmusa

Periodikus dinamikával rendelkezõ és egymással kölcsönható egyedek sokasága érdekes kollektív viselkedésformákat eredményezhet. Az egyik legegyszerĂ»bb és legáltalánosabb ilyen vislekedésforma a szinkronizáció, amelyben a sokaság egyedei összehangolják periódikus dinamikájukat egy közös ritmust eredményezve. Mivel minden valós sokaság egymástól valamelyest különbözõ egyedekbõl áll, a közös ritmus megjelenése egy merõben nemtriviális jelenség, hiszen ezáltal mindenki feladja egyéni ritmusát, és egy  “közjónak” megfelelõ ritmust vesz fel. Elõadásomban a természetben megjelenõ ilyen tipusú szinkronizációs jelenségeket fogok bemutatni, és modellezni. Példáim a fizika, szociológia és biológia területérõl lesznek. Metronomokkal fogunk játszadozni a jelenség egyszerĂ» szemléltetése végett.

 


Filmek

Felméri Cecília
Eladó remények

Velem ez nem történhet meg – gondolták. Mégis, becsapták õket. Eladták, használták. Kiszabadultak. Most elmesélik hogyan történhetett meg mindez? Róluk... és nem csak róluk szól ez a film.

Veled ez megtörténhet?

 

 

  

Zágoni Bálint
JANOVICS JENĂ•, A MAGYAR PATHÉ

Az 1910-es évek eleje: a film még inkább vásári mulatság, mint mĂ»vészet, mégis sokan a színház jövõjét féltik tõle. Korának legjobb színházigazgatója, Janovics Jenõ azonban mindenki megrökönyödésére mozit hoz létre a kolozsvári nyári színkörben, pár évvel késõbb pedig filmgyárat alapít. Irodalmi igényességĂ» filmjeivel történelmet ír, és hamarosan Kolozsvár egyik leggazdagabb és legirigyeltebb polgára lesz. A világháborút követõen, a nagy befolyással, és jelentõs vagyonnal rendelkezõ Janovics olyan áldozatokat hoz színházának megmentése érdekében, amelyekhez hasonlókat akkor sem, és talán ma sem hozna senki.

http://www.filmtett.ro/film/3314/janovics-jeno-a-magyar-pathe

 

 


Egyéb programok

Péntek délután: Harmonia Cordis Egyesület klasszikus zenei programja

Péntek este: Plan B Jazz koncert

Szombaton este: DeLaFunk koncert


eVe Képzés kivonatok

Abos Ede (építész)
Az épületek fenntarthatósága és a passzívházak

Az emberek az elsõ passzív épület megépülése után 20 évvel is idegenkednek ezen épületektõl fõként a számos városi mítosz és szakzsargon elterjedésének hatására, melyek fõként a laikusokat, de sokszor a szakembereket is gondolkodóba ejtik, annak ellenére, hogy már számos mérés és 20 éves tapasztalat bizonyítja a passzív épületek jótékony hatását, nem csak a környezetre, hanem pénztárcánkra és egészségünkre is. A passzív építkezés nem Ă»rtechnológia és nem is egy építészeti stílus, csak egy energiahatékonysági standard, melyhez napjainkban az információk, a tapasztalat, az építõanyagok és építõelemek mindenki rendelkezésére állnak, legyen az építõipari szakember vagy egyszerĂ» laikus – nem kell a NASA-hoz fordulni segítségért, és minden építészeti stílusnak megfelel legyen az tradicionális, minimalista, modern vagy High-Tech, mindezek mellett az építõanyagokra vonatkozóan sincsenek korlátozások, azok is építhetnek passzívházat, akik szalmából akarnak építkezni és azok is, akik a legkorszerĂ»bb anyagokat akarják használni épületeik megvalósításához.

Az energiahatékonyságnak és ezen belül a passzív építkezésnek 5 alapfeltétele van, melyeket ha betartunk, biztosan az eredmény sem várat majd magára: a kisebb CO2 kibocsátás mellett megnõ az épület konfortja, nyáron hĂ»vösebb marad az épület légtere, télen melegebb és mindez kisebb fenntartási költségek mellett, nem beszélve a belsõ légtér CO2 és más toxin tartalmának állandó alacsony szinten tartásáról, egészségesebb környezetet biztosítva, melynek értéke anyagi javakban kifejezhetetlen.

Csákány Csilla
Partiumi Keresztény Egyetem, MĂ»vészeti Kar, ZenemĂ»vészeti Tanszék
Ritmuskérdések a zeneelméletben

A ritmus – a zene egyik õsforrása és elsõdleges alkotóeleme – mindig életfontosságú volt a zenemĂ»vészet számára. Az elõadás nyomon követi a zene sok évszázados történetében a ritmus alakulását-fejlõdését, bemutatja a ritmus törvényszerĂ»ségeit, a ritmus-szerkesztés alapszabályait. A zenetörténet során megfogalmazott ritmusról szóló elméletek kapcsán a hangérték, a metrum, a zenei hangsúly, a tempó, a felosztás stb. fogalmakkal találkozunk. Ezeket az alap zenei építõkockákat vizsgáljuk olyan alkotásokban, ahol a ritmus aktív szerepet játszik, önálló kifejezõerõvel rendelkezik, valamint sajátos zenei tartalmat közvetít.

Szabó Á. Töhötöm
BBTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet
Erdély néprajza: fakuló sokszínĂ»ség?

Erdély mind a magyar, mind a román, mind a (valamikori) szász nemzeti vagy etnikai tudat számára szimbolikus területnek számít. Ebben a régióban – akár történeti, akár recens értelemben szemléljük a határait – a fenti három népcsoport mellett különféle roma csoportok, zsidók, örmények, svábok, ukránok, szlovákok, horvátok stb. is éltek, amelyek sajátos kultúrákat is fenntartottak. Erdély így Európa sokszínĂ» régiói sorába tartozott, ám a 19. századtól kezdõdött és azóta is tartó nemzetépítés, a történelmi események és modernizációs folyamatok hatására egyes népcsoportok szinte teljesen eltĂ»ntek, másoknak a hagyományos kultúrája nagy változásokon ment át. Az elõadás errõl a folyamatról kíván néhány példán keresztül beszélni.

 

 

Szabó Á. Töhötöm
BBTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet
Az idõ és a munka összehangolása a falusi gazdaságokban: a kaláka

A kalákáról mindenki hallott. Ha nem máshol, a Kaláka együttes nevében találkozott vele. De hogy mi a kalákának a jelentése, hogyan alakult ki és mi a kaláka gyakorlata, azt már kevesebben tudják. A kalákák – és tágabban szemlélve a vidéki együttmĂ»ködési formák – az élet- és munkatevékenységek, az idõ összehangolásáról, vagyis másként szólva azonos ritmus felvételérõl szólnak, kétféle értelemben: egyrészt arra késztetik az embereket, hogy azonos idõben (vagyis egymás ritmusához igazodva), sõt nem egyszer együtt végezzenek el bizonyos munkákat, másrészt arra is késztetik az embereket, hogy a munkán belül (például kaszálásban) felvegyék egymás ritmusát. Mi ez a ritmus? – kérdi az elõadás, és igyekszik utánajárni annak, hogy milyen társadalom- és gazdaságtörténeti, testtechnikai, ökológiai (vagy esetleg hagyományteremtési, ápolási) okai és összetevõi vannak az együttmĂ»ködési formáknak.


További részletek:

További információkért forduljanak bizalommal a szervezõkhöz, az office@vandoregyetem.ro e-mail címen.