Skip to: Site menu | Main content

 

Tervezett elõadások

 

 

Dr. Deák Péter (MTA Szegedi Biológiai Központ): Biológiai evolúció: mítoszok és félreértések

Már 150 éve annak, hogy a valaha írt legjelentõsebb tudományos könyv, Charles Darwinnak „A fajok eredete” címĂ» mĂ»ve megjelent. Darwin ebben ismerteti híres elméletét, melynek lényege, hogy a ma élõ organizmusok egymással leszármazási kapcsolatban állnak, mivel korábbi életformákból természetes kiválasztással jöttek létre. Könyvében Darwin lenyĂ»gözõ mennyiségĂ» megfigyeléssel támasztja alá elméletét, amit az eltelt 150 évben számtalan földtani, õslénytani, élettani, genetikai és molekuláris vizsgálati eredmény igazolt. Persze, az evolúció napjainkban is tetten érhetõ, olyan biológiai folyamatokban és jelenségekben, mint pl. a mikroorganizmusok antibiotikum rezisztenciájának és a rovarok vegyszerekkel szembeni ellenállóságának kialakulása, a nyírfaaraszoló lepkék pigmentációjának változása, a Madeira nyulak megjelenése, vagy a HIV és influenza vírusok gyors változásai. Az evolúció ma már nem csak elmélet, hanem olyan szilárdan megalapozott tudományos tény is, mint a gravitáció, vagy a Föld kereksége.

Tudományos megalapozottsága ellenére, még nagyon sok ember keveset tud, vagy téves ismeretei vannak az evolúcióról. Ennek okai között szerepel az iskolai evolúcióoktatás minimális terjedelme, vagy hiánya, megfelelõ ismeretterjesztõ könyvek hiánya és az evolúciót ellenzõ társadalmi csoportok tevékenysége. Ilyen társadalmi környezetben meggyõzõeknek tĂ»nhetnek az evolúció ellenzõinek áltudományos állításai, ugyanakkor még az evolúciót elfogadók között is tapasztalható téves értelmezés. Ezért fontos áttekinteni az evolúcióval kapcsolatos mítoszokat és tévhiteket.

Dr. Nagy Bálint Zsolt (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügy Tanszék): A pénzügyi válságból való kilábalás jelei

A szakembereket és a széles közönséget egyaránt foglakoztató kérdés a válsággal kapcsolatban a rövid távú kilátásokkal kapcsolatos: milyen alakú lesz a válságból kivezetõ út: U-alakú, V-alakú esetleg W-alakú? Az elõadás során áttekintjük azokat a pénzügyi mutatókat amelyek a reálgazdasági mutatókat megelõzve nyújtanak információt a jövõre vonatkozó várakozásokról, elõrejelzésekrõl, a piacok hangulatáról. 

Szombat este Koncert a Harmonia Cordis Egyesület szervezésében: Fuvola-gitár duó

Programon: Argentin zene

 

 

Filmvetítés: Bálint Ibolya - Apró örömök

Kisvárosi ügyeskedések, túlélések, boldogulások, apró örömök. A hirdetési újságban megjelenõ apróhirdetések különbözõ sorsokat kötnek össze. Van aki társat keres, más pedig régiséget vásárolna. A megrendelésre váró képzõmĂ»vész ajánlata egy oldalra kerül a jövõbelátó boszorkány drágán hirdetett szolgáltatásaival.

Mindkettõre akadnak érdeklõdõk…